Psikoteknik Test Nedir?

Psikoteknik Test Nedir?

Psikoteknik testi genel anlamıyla bireyin yeterliliğinin ölçülebilmesi amacıyla zihinsel ve fiziksel becerilerinin ölçülmesine verilen addır.
Bu test, sürücülere ve şoförlük mesleğini yapmak isteyen insanlara bu mesleğin uygun olup olmadığını ölçmek amacıyla uygulanmaktadır.

Psikoteknik testi Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen kişilerce yapılmaktadır. Minimum altmış dakika süreyle yapılan bu test psikoteknik değerlendirme merkezlerinde yapılmaktadır. Testin yapıldığı cihaz da Sağlık Bakanlığı onaylıdır ve testin sonucu İl Sağlık Müdürlükleri’nden alınacak raporla belgelenmektedir. Test yapılırken algı, hafıza gibi zihinsel becerilere dikkat edilmektedir. Bunların yanında yetenekler, beceriler, refleksler gibi psikomotor beceriler de ölçülmektedir.

Firmamız, Kayseri içerisinde en fazla test ve simülatör makinesini elinde bulunduran Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış psikoteknik merkezi olmak ile birlikte Kayseri içerisinde psikoteknik belgesini en hızlı veren kurum olma unvanını da taşımaktadır.

Psikoteknik Değerlendirmede Nelere Dikkat Edilir?

Araç kullanımını sağlayan psikomotor ve zihinsel özelliklerin ölçülmesi psikoteknik değerlendirmelerde en önemli noktalardandır.

Sürücünün psikomotor becerilerinden kasıt el ve ayak hareketleri veya anlık olarak gerçekleşen reflekslerinin süresi olarak tanımlanabilir.

Zihinsel özelliklerinden kasıt ise psikolojik olarak stabil ve dengeli olması veya trafikte bulunması için zihinsel bir engel olup olmadığını ölçmektir.

Fiziksel engelli kişiler, engelleri araba kullanmalarına engel olacak düzeyde değil ise psikoteknik değerlendirme sonucunda başarılı olabilirler.

Bu sayede psikoteknik belgesi almaya hak kazanmış olurlar.

Psikoteknik değerlendirmeye girme zorunluluğu olan kişiler aşağıdaki gibi sıralanabilir, bu sıralama birinci grup binek aracı sürücülerinin koşullarını kapsamaktadır:

Hız sınırını en az yüzde 30’dan daha fazla aşmak. Bu kuralı 5 kere veya daha fazla yapmak. Bu ihlallerin sonucunda 1 yıl süre ile ehliyete el konulmaktadır.

1 yılın içerisinde 2 kere 100 ceza puanını aşmak. Bu ihlal sonucunda ehliyete 4 aylığına el konulmaktadır.

Son 5 yıl içerisinde 3 kere veya daha fazla alkollü araç kullanmak ve yakalanmak. Sonucunda ehliyete el konulur.

Psikoteknik değerlendirmeye girmesi gereken ikinci grup ise ticari faaliyette bulunan sürücüler için düzenlenmiştir.

Bu psikoteknik sınavına girebilmek için aşağıdaki şartlar gereklidir:

Vergi mükelleflerine bağlı olarak ticari araç kullanmak veya K2 yetki belgesindeki araçları kullanacak olmak.

K2 belgesi ile birlikte SRC belgesine de sahip olmak. 

Büyük otobüs sürücüleri için 26 yaşından gün almış olmak ve 63 yaşını geçmemiş olmak.

Yolcu taşımak için en az lise, kargo ve eşya taşımak için ise en az ilköğretim mezunu olmak.
İnsan sağlığı için tehlike teşkil eden maddeleri taşıyan kişilerin daha önce belirlenen silah, insan, uyuşturucu, gümrük ve silah kaçakçılığı gibi konulardan hüküm giymemiş olması.

Psikoteknik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Psikoteknik teste girmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Bunlar:

Alkol etkisinde olmamak.

Uyuşturucu madde kullanmamış olmak ve uyuşturucu madde etkisinde olmamak.

Uykusuz ya da yorgun olmamak.

Gözlük kullanan sürücü adaylarının gözlüklerini yanında bulundurması.

Psikoteknik testine girecek kişilerin nüfus cüzdanları, sürücü belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Psikoteknik Belgesi Süresi

Psikoteknik süresi test sırasında en az bir saat olarak belirlenmiştir.

Bir saatten kısa süreli olan testlerin yeterli değerlendirme gücüne sahip olmadığı belirtilmiştir.

Bu yüzden 1 saatten kısa süren testlerde geçerlilik bulunmamaktadır.

Psikoteknik testin sonuç raporu testten sonraki bir hafta içerisinde çıkmaktadır.

Psikoteknik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Beş yılın sonucunda testin yenilenmesi ve yeniden psikoteknik belgesi alınması gerekmektedir.
Geçerlilik sürecinin bulunduğu beş yılda sürücünün davranışları, hareketleri ve psikolojisinde bozukluk bulunup bulunmadığı incelenmektedir.