Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Psikoteknik değerlendirme merkezleri, sürücülerin araç kullanımına uygun olduklarını, güvenli bir şekilde trafiğe çıkabilmelerine yardımcı olacak psikomotor ve zihinsel yetenek düzeylerini objektif bir biçimde değerlendirme ve ölçme yapan yerlerdir.

Bu merkezler içerisinde simülatör ve psikoteknik değerlendirme yapan uzmanlar bulunur. Psikoteknik değerlendirme merkezi içerisinde uygulanan bir takım tesler vasıtası ile kişinin sürücülüğe uygun olup olmadığına karar verilir.

Psikoteknik merkezi içerisinde psikoteknik değerlendirme cetvelinde belirtilen esaslar ve usullar baz alınarak yine bu cetvel üzerinde tanımlanmış özelliklere sahip özel veya resmi kuruluşlar bünyesi içerisinde oluşturulan; il sağlık müdürlüğü vasıtası ile yetkilendirilmiş merkezler içerisinde çalışan psikologlar bulunmaktadır. Bu psikologlar ve diğer uzmanlar ile yapılan testler sonucunda kişi, psikoteknik belgesi almaya yeterli ise psikoteknik belgesini alması sağlanır.

Firmamız, Kayseri içerisinde en fazla test ve simülatör makinesini elinde bulunduran Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış psikoteknik merkezi olmak ile birlikte Kayseri içerisinde psikoteknik belgesini en hızlı veren kurum olma unvanını da taşımaktadır.
 

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ’NDE HANGİ NİTELİKLER OLMALIDIR

İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıkladığı belgeye göre psikoteknik değerlendirme merkezlerinin taşıması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Psikoteknik değerlendirme merkezinin, bu unvanı alabilmesi için bu özelliklerin tamamını taşıması gerekmektedir.

Bildiriye göre merkezin genel özellikleri;

a) Psiko-teknik değerlendirme için gereken bilgisayar destekli test gereçleri ile teçhizatlandırılmış olması,

b) Bu hizmeti verebilecek uygun çalışma mekanına sahip olması (psikolog için çalışma odası, sürücüler için bekleme bölümü, tuvalet ve benzerleri),

c) Psiko-teknik değerlendirmeleri yapmak üzere psikolog istihdam edilmiş olması,

d) Genel çalışma mekanından ayrı ve aşağıdaki özelliklere sahip, sürücülere psiko-teknik değerlendirme uygulaması için ayrılmış oda veya odaların bulunması;

1) Sessiz,
2) Genel çalışma ortamından etkilenmeyen,
3) Uygulama esnasında giriş çıkışlara kapalı,
4) En az 3 metre kare büyüklüğünde,
5) Havalandırma olanağına sahip,
6) İyi ışıklandırılmış,
7) Duvarları açık renkle boyalı,
8) Dikkati dağıtacak çok fazla materyal olmamalı (duvarlarda resimler, müzik, saat ve benzeri),
9) Teste katılan kişinin oturacağı ergonomik, tekerlekli ve kolsuz en az bir büro koltuğu olmalı,
10) Birden fazla sisteme sahip merkezlerde grup uygulaması yapmak üzere, sistemler aynı odaya yerleştirilebilir. Ancak, oda yeterince büyük olmalı ve sistemler oda içinde adayların birbirini izlemesini engelleyecek şekilde, birbirinde paravanla ayırılarak, konumlandırılmalı,
11) Maksimum performans sergilemeye uygun olacak şekilde ısısı ayarlanmış olmalı.


SRC VE PSİKOTEKNİK

Src belgesi, ticari araç kullanan sürücülerin alması gereken bir mesleki yeterlilik belgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu belgeyi kamyon, kamyonet, minibüs, panelvan, otobüs, çekici vs. ticari araç kullanan şoförlerinin alması gereklidir.

Karayolu taşıma kanununda belirten maddelere göre kargo, eşya ve yolcu taşıyan diğer bir deyişle ticari olan taşıtı sevk ve idare eden kişide bulunması gereken belgelerin ne olduğunu sıralayacak olursak; belgelerin ilki sürücü belgesi (ehliyet), ikincisi mesleki yeterlilik (src) belgesi, üçüncüsü ise psikoteknik raporudur. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ise cezai işlem söz konusu olmaktadır.

Örneğin, ülkemizde ticari araç sürücülerinin alması gereken belge türü SRC iken Amerika Birleşik Devletinde ticari araç sürücülerinin alması gereken belge türünün adı CDL'dir.
Bu belge türleri her ülkede farklı olabilmektedir.